Ved mistet bevis, fyll inn feltene nedenfor og trykk "Send forespørsel" nederst på siden.
Alle felter merket med en asterisk (*) er minimum påkrevd informasjon vi vil behøve av deg.
Dersom noe er uklart, pek på et inntastings-felt med musepekeren og vent 1-2 sekunder slik at en hjelpetekst vil komme frem.


  • Sertifisert sikkerhetsopplæring
  • Kran, truck og masseforflytningsmaskiner
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring
  • Andre typer arbeidsutstyr

Hvis du ikke har et telefonnummer, blir du nødt til å fylle ut en e-post adresse nedenfor.

Hvis du ikke har en e-post adresse, blir du nødt til å fylle ut et telefonnummer ovenfor.

Vennligst oppgi dette dersom du har tidligere hatt et bevis fra SFS.


OBS: Hvis ditt gamle bevis er eldre enn 5 år, ønsker vi et nytt bilde av deg.


Hvis du har mer enn èn fil som skal bli med som vedlegg, så må alle filene velges samlet før vinduet lukkes.
Tips: For å velge flere filer samlet, holdes ALT-tasten (CMD-tasten på Mac) nede mens filer velges. Etter at vinduet er lukket, sjekk at antallet filer (oppgitt ved siden av knappen under) stemmer med antallet filer du skal sende med.