Ved mistet bevis, fyll inn feltene nedenfor og trykk "Send forespørsel" nederst på siden.
Dersom noe er uklart, pek på et inntastings-felt med musepekeren og vent 1-2 sekunder.


  • Sertifisert sikkerhetsopplæring
  • Kran, truck og masseforflytningsmaskiner
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring
  • Andre typer arbeidsutstyr

Brukes dersom du har et bevis fra SFS.


OBS: Hvis ditt gamle bevis er eldre enn 5 år, ønsker vi et nytt bilde av deg.


Hvis du har mer enn èn fil som skal bli med som vedlegg, så må alle filene velges samlet før vinduet lukkes.
Tips: For å velge flere filer samlet, holdes ALT-tasten (CMD-tasten på Mac) nede mens filer velges. Etter at vinduet er lukket, sjekk at antallet filer (oppgitt ved siden av knappen under) stemmer med antallet filer du skal sende med.